Znak města a prapor dobrovolných hasičů

             Historie sboru dobrovolných hasičů

Na Horním Jelení byl sbor založen v květnu 1880. Na první valné hromadě konané dne 1. srpna byl předsedou zvolen Václav Sedláček, panové Štefek velitelem, Kulička náčelníkem lezců, Ryšánek náčelníkem stříkačů a Brandejs náčelníkem ochranného sboru. Čestným náčelníkem byl zvolen Michal, hrabě z Bubna a Litic. Prapor sboru a první stanovy jsou v obrazové části kroniky. Sbor používal heslo: „Bohu ke cti a bližnímu ku prospěchu“. První hasičský ples se konal 15. ledna 1881, první veřejné cvičení 29. června 1882. V srpnu 1892 zahynul při hašení požáru Otakar Kulička. Sbor ochraňuje nejen majetek i bezpečnost spoluobčanů, ale je i zdrojem kultury, zábavy a veřejně prospěšné činnosti. První hasičská zbrojnice stála na Václavském náměstí, v roce 1942 přesídlila do dnešní budovy.

Na Dolním Jelení byl sbor založen v roce 1923.